Hotline:0901.89.69.79

banner

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Máy phun skimcoat Mark V Iron Men Mô tả

Chi tiết sản phẩm:

VẬT LIỆU PHUN ĐƯƠC:

- Skimcoat - Bột trét/bả có nhiều nhựa

- Sơn sàn

- Sơn nước, sơn dầu

- Hầu hết các loại sơn khác

SẢN PHẨM LIÊN QUAN